Polish (Poland)English (United Kingdom)
Kodeks honorowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 stycznia 2011 13:11

Kodeks etyczny i  konsekwencje popełnienia plagiatu
Przestrzeganie praw własności intelektualnej zgodnie z Kodeksem Etycznym jest  podstawową zasadą działania Wydawnictw Naukowych w Polsce. Treści pochodzące w całości z innych publikacji, lub tylko jej wybrane fragmenty stanowią naruszenie zasad etycznych i zasad dobrych obyczajów obowiązujących w nauce. Plagiat stanowi naruszenie praw autorskich  i  może być skierowany do postępowania sądowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce.
Wszyscy autorzy w jednakowym stopniu są odpowiedzialni za treść artykułów opublikowanych w polskich wydawnictwach naukowych.  W związku z tym kierując artykuł  do druku powinno się złożyć oświadczenie, że posiada on znamiona oryginalności (wersja elektroniczna patrz formularz zgłoszeniowy).
Gdy zostanie stwierdzony  plagiat, wydawnictwo publikujące monografię lub redakcje czasopism - podejmą działania adekwatne do rodzaju plagiatu. Jeżeli dochodzenie w sprawie plagiatu nie ustali inaczej, autorzy artykułu  ponoszą odpowiedzialność zbiorową za jego treść. Organizatorzy dołażą wszelkich starań, aby publikacje będące pokłosiem konferencji spełniały, wszystkie standardy wynikające z Kodeksu  Etycznego i zasad dobrych obyczajów obowiązujących w nauce.

 

Magiczny KrakowLicznik odwiedzin

18477 (1)