Polish (Poland)English (United Kingdom)
ORGANIZACJA OBRAD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 marca 2011 11:07

FORMY PREZENTACJI
1.        Prezentacje ustne
2.        Prezentacje posterowe

Sesje plenarne
(wykłady zaproszonych gości do 30 min)
Sekcje tematyczne
(czas ustnej prezentacji do 10 minut)
Prezentacje posterowe
(czas 5 min na prezentację doniesienia)
Panel dyskusyjny
(wprowadzenie do dyskusji do 20 min)

JĘZYK
Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski
Prezentacje ustne doniesień  w języku angielskim (bez tłumaczenia).
Plakat w języku angielskim lub polskim (bez tłumaczenia).

TŁUMACZENIE
W sesji  plenarnej prezentacja wykładów w języku angielskim (tłumaczenie na  polski).
Panel dyskusyjny po polsku (tłumaczenie na angielski).

PREZENTACJA USTNA
Uczestnicy mogą przygotować nie więcej niż 2 prezentacje jako pierwsi autorzy. Czas prezentacji ustnej nie może przekroczyć 10min.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
Projektory slajdów, rzutniki i komputery z odpowiednim oprogramowaniem będą dostępne w salach wykładowych.

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI USTNEJ
Pliki z prezentacjami należy dostarczyć osobie odpowiedzialnej za obsługę techniczną w danej sesji tematycznej 15 min przed rozpoczęciem sesji. Jeśli uczestnik używa własnego laptopa, koniecznie musi sprawdzić zgodność z projektorem (rzutnikiem) w sali obrad dzień przed prezentacją.Prelegent powinien zgłosić swoje przybycie 15 min przed sesją Przewodniczącemu sesji, który czuwa nad dyscypliną czasu trwania prezentacji.

PREZENTACJA POSTERA
Wymiary plakatu – wysokość planszy 1,4 m, szerokość – 0,7 m. Plakaty powinny być łatwe do odczytania z odległości 2,5 m i sporządzone zgodnie z konstrukcją streszczenia

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI POSTEROWEJ
Plakaty będą eksponowane w holu Uczelni przez cały czas trwania obrad konferencji, w odpowiednich sekcjach tematycznych, w poszczególnych dniach konferencji. Postery należy umieścić w wyznaczonych miejscach (zgodnie z przyporządkowanym numerem). Autorzy powinni być obecni podczas trwania sesji posterowej przy swoich plakatach.
Prace będą oceniane przez odpowiednie komisje powołane z Komitetu Naukowego w celu przyznania nagrody za najlepszą prezentację posterową.

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2011 08:26
 

Magiczny KrakowLicznik odwiedzin

18477 (1)