Polish (Poland)English (United Kingdom)
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 25 stycznia 2011 10:59

Konkurs Bersteina 24.09.2011 – wyniki

Wyróżnione prezentacje ustne:

1.

Wanda Forczek (Polska AWF Kraków)

- 32 pkt

2.

Guido Belli (Włochy)

- 31 pkt

3.

Anna Gumułka (Polska AWF Kraków)

- 30 pkt

4.

Albina Maratowna (Rosja)

- 30 pkt

5.

Lenka Kovarova (Republika Czeska)

- 30 pkt

6.

Konrad Tulej (Polska AWF Kraków )

- 29 pkt

7.

Katarzyna Kucia - Czyszczoń

- 28 pkt

8.

Mateusz Rynkiewicz

- 28 pkt

9.

Maria Fernandez del Valle

- 25 pkt

10.

Jana Kopitkova

- 22 pkt

11.

Katarzyna Sztafa

- 21 pkt

12.

Joanna Zima

- 21 pkt

13.

Maria Fernandez del Valle

- 19 pkt

14.

Veronika Balakova (Republika Czeska)

- 18 pkt

15.

Piras Alessandro

- 17 pkt

16.

Marcos Daniel Motta Drummound

- 17 pkt

17.

Marek Kokinda

- 15 pkt

 

Wyróżnione prezentacje posterowe:

1.

Toriumi Takashi (Japonia)

- 32 pkt

2.

Katarzyna Superat (Polska AWF Kraków)

- 31 pkt

3.

Paweł Cięszczyk (Polska)

- 31pkt

4.

Marcin Nowak (Polska AWF Kraków)

- 30 pkt

5.

Beata Kusiak- Obora (Polska AWF Kraków)

- 29 pkt

6.

Vittori Leydi Natalia (Włochy)

- 28 pkt

7.

Dominika Zapotoczna (Polska AWF Kraków)

- 28 pkt

8.

Francesco Mango (Włochy)

- 27 pkt

9.

Sebastian Swoboda (Polska AWF Kraków)

- 25 pkt

10.

Piotr Czech (Polska AWF Wrocław)

- 18 pkt

11.

Łukasz Lamcha (Polska ZWKF Gorzów Wlkp)

- 12 pkt

12.

Giulia Bardaglio (Włochy)

- 10 pkt

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI PROWADZONEGO W RAMACH KONFERENCJI „SPORT KINETICS” O PUCHAR PREZYDENTA IASK I MEDALE N. BERNSTEINA

Cele:

Celem konkursu jest wyróżnienie szczególnie dobrze rokujących młodych pracowników nauki. Wyróżnienie w konkursie stanowić ma zachętę do dalszej intensywnej i twórczej pracy oraz element wspierający w awansach w karierze naukowej.

Zasady konkursu:

 1. Zasady udziału w konkursie. O wyróżnienie w konkursie mogą ubiegać się wyłącznie indywidualnie osoby, które czynnie uczestniczą w danej konferencji „Sport Kinetics” i spełniają następujące kryteria:
  1. Przedstawiły samodzielnie pracę naukową w ramach sesji ustnej lub plakatowej. Autorem prezentowanej do wyróżnienia pracy może być wyłącznie sama osoba kandydująca lub praca może mieć charakter zespołowy (kilku autorów),
  2. Osoba kandydująca w konkursie nie może przekraczać 35 roku życia,
  3. Osoba ubiegająca się o udział w konkursie składa u przewodniczącego danej sesji konferencji (przed jej rozpoczęciem) „Kartę oceny młodego pracownika nauki”, która jest równocześnie deklaracją woli uczestniczenia w konkursie (Załącznik nr 1),
  4. W „Karcie...” kandydat podaje imię i nazwisko, instytucję, w której jest zatrudniony, swój wiek, autorów i tytuł wystąpienia w sesji ustnej, salę, dzień i godzinę wystąpienia oraz nazwisko przewodniczącego danej sesji. Dane te Kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem.
  5. Osoba biorąca udział w Konkursie i prezentująca prace w sesji plakatowej winna pobrać z Sekretariatu Konferencji stosowną kartę udziału w Konkursie i umieścić ją na widocznym miejscu przy prezentowanym plakacie.
 2. Kryteria oceny. Przyjmuje się następujące kryteria oceny każdej osoby oraz pracy naukowej zgłaszanej do konkursu:
  1. Wartość naukowa (poznawcza) pracy,
  2. Uzasadnienie naukowe i interpretacje w świetle światowej literatury problemu,
  3. Oryginalność metod badawczych i prawidłowość doboru materiału badawczego,
  4. Sposób prezentacji pracy naukowej:
   • Jasność i staranność wypowiedzi,
   • Poprawność wypowiedzi w języku angielskim,
   • Umiejętność koncentracji uwagi słuchaczy na problemie,
   • Naukowa poprawność interpretacji uzyskanych wyników badań naukowych,
   • Strona merytoryczna i estetyczna, atrakcyjność prezentacji,
  5. Oryginalność i poprawność naukowych konkluzji oraz ich znaczenie dla rozwoju badań naukowych,
  6. Sposób wypowiedzi w trakcie dyskusji nad pracą,
 3. Procedura organizacyjna oceny. Przewodniczący danej sesji przekazuje wypełnioną kartę oceny do sekretariatu konferencji bezpośrednio po zakończeniu obrad. Ocena pracy jest poufna, to znaczy, że nie jest ona znana kandydatowi, ani żadnej innej osobie. Przewodniczący sesji oraz sekretariat konferencji nie może udzielać żadnych informacji w tym względzie.
 4. Obowiązki sekretariatu. Sekretariat konferencji „Sport Kinetics” ma za zadanie:
  1. informować pracowników nauki o możliwości udziału w konkursie dla młodych pracowników nauki,
  2. wręczyć zainteresowanym młodym, pracownikom nauki w momencie rejestracji wraz ze stosowną informacją „Kartę oceny młodego pracownika nauki” oraz Kandydatom prezentującym prace w sesji plakatowej stosowną kartę udziału w konkursie do umieszczenia jej na widocznym miejscu przy prezentowanym plakacie,
  3. zebrać od przewodniczących każdej z sesji obrad, bezpośrednio po jej zakończeniu, wypełnione „Karty oceny młodego pracownika nauki”,
  4. przekazać wszystkie wypełnione „Karty oceny młodego pracownika nauki” Przewodniczącemu Komisji Konkursowej dla młodych pracowników nauki,
  5. sekretariat konferencji przygotowuje dyplomy dla wyróżnionych młodych pracowników nauki na podstawie projektu i sprawozdania złożonego przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej oraz przedstawia dyplomy do podpisu prezydentowi IASK, Dyrektorowi Konferencji oraz Przewodniczącemu Komisji Konkursowej dla młodych pracowników nauki.
 5. Zasady działania Komisji.Komisja Konkursowa dla młodych pracowników nauki podejmuje na swoim posiedzeniu decyzje o wyróżnieniu danych młodych pracowników nauki.
  1. Komisja działa w składzie 3 osobowym przyjętym wcześniej przez prezydium IASK pod kierunkiem przewodniczącego,
  2. Komisja kieruje się w swoim postępowaniu wyłącznie obiektywnością i względami merytorycznymi,
  3. Komisja podejmuje decyzje o wyborze danych osób w oparciu o zebrane opinie od przewodniczących sesji naukowych oraz w oparciu o swoją najlepszą wiedzę.
  4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół może sporządzać osoba, która nie jest członkiem Komisji.
 6. Liczba wyróżnień. W trakcie jednej edycji konkursu (konferencji „Sport Kinetics”) może być przyznanych nie więcej aniżeli jeden puchar i 5 wyróżnień za prezentację ustną i plakatową. Osoby zajmujące trzy pierwsze miejsca otrzymują jeszcze medale N. Bernstein’a zarówno za ustną, jak też prezentację plakatową.
 7. Formy wyróżnienia. Osoba wyróżniona otrzymuje specjalny dyplom podpisany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla młodych pracowników nauki, prezydenta IASK oraz przez Dyrektora Konferencji „Sport Kinetics”. Dyplomowi może towarzyszyć też inna forma nagrody. Osoby najlepsze w prezentacji ustnej i plakatowej otrzymują „Puchar Prezydenta IASK”.

 

Prezydent IASK

 

prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz. Starosta

 

 

Warszawa, 1 sierpnia 2005 roku i 25 lipca 2007 r.

 

W załączeniu:

1) Wzór Karty oceny młodego pracownika nauki”.

„Sport Kinetics 2011”

Poprawiony: wtorek, 25 października 2011 12:26
 

Magiczny KrakowLicznik odwiedzin

18477 (1)